Tác giả: ennatodis
מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים גדולים, ולקוחותינו הופכים את השירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לזכות בשיתוף פעולה ממושך, אשר יהיה לשווא הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.